Regulamin Prywatność Kontakt

O NAS

SŁÓW KILKA


HISTORIA

Fundacja Widoczni to fundacja powołana w roku 2019. Fundacja powstała w myśl rozwiązywania problemów komunikacyjnych na drogach całej Polski. Problemy te to wypadki, utrudnienia komunikacyjne, niebezpieczeństwo pieszych oraz niska świadomość użytkowników ruchu drogowego na czyhające zagrożenia.

W wyniku analizy sytuacji na polskich droga podjęta została przez fundatorów, tj. małżeństwo Martę i Remigiusza Petrykowskich decyzja o założeniu fundacji, która miałaby zwiększyć bezpieczeństwo na polskich drogach i w polskich miastach.

Fundacja dąży do bycia podmiotem pożytku publicznego, dlatego już na początku powołała do zarządu osoby chętne w realizacji tej misji. Również powołana została rada fundacji, która kontroluje fundacje od samego początku. Pragniemy by nasze działania niosły pożytek, ale miały również określony status prawny i były szczegółowo badane.

CELE

Do celów statutowych Fundacji należy:

 • działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego,
 • działalność prowadzona na rzecz poprawy bezpieczeństwa,
 • drogowego,
 • komunikacyjnego,
 • transportowego,
 • turystycznego.
Zakres tej działalności dotyczy:
 • ochrony i promocji zdrowia i życia,
 • wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
 • działania na rzecz bezpieczeństwa zawodowego i społecznego,
 • działalności charytatywnej,
 • pielęgnowania tradycji lokalnych i narodowych,
 • pielęgnowania tradycji związanych z bezpieczeństwem,
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • działalności wspomagająca wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w przestrzeni publicznej i prywatnej,
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • wspierania i upowszechniania dobrych nawyków zachowania bezpieczeństwa u jednostki i grupy,
 • turystyki i krajoznawstwa,
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 • promocji i organizacji wolontariatu,
 • pomocy Polonii i Polakom za granicą,
 • działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
 • promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku.

DOKUMENTY

SPRAWDŹ NAS


1

STATUT
FUNDACJI

CZYTAM
2

WPIS
DO KRS

CZYTAM
3

REGULAMIN
STRONY

CZYTAM
4

POLITYKA
PRYWATNOŚCI

CZYTAM
5

OBSŁUGA
COOKIES

CZYTAM

DZIAŁAJ

RAZEM Z NAMI


WOLONTARIAT

DOŁĄCZAM

DAROWIZNA

WSPIERAM

SZTAB

ZAKŁADAM