Regulamin Prywatność Kontakt

POLITYKA PRYWATNOŚCI

STRONY INTERNETOWEJ
FUNDACJAWIDOCZNI.PL


1. DEFINICJE

 • Administrator – Fundacja Widoczni z siedzibą w Częstochowie, ul. Focha 19/21 lok 46.
 • Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników fizycznych, genetycznych, psychicznych, kulturowych lub społecznych, również IP urządzenia czy dane lokalizacyjne.
 • Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Serwis – serwis internetowy fundacjawidoczni.pl
 • Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu.

2. KORZYSTANIE Z SERWISU

 • Dane osobowe osób korzystających z Serwisu są przetwarzane przez Administratora.
 • Dane pozyskane w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu i nie będące danymi osobowymi są używane jedynie do celów analitycznych, marketingowych i w celu zapewnienia działania strony.
 • W jakim celu Serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) możesz przeczytać w Obsłudze Cookies.

3. FORMULARZ KONTAKTOWY

 • Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza.
 • Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numer telefonu.
 • Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania.
 • Podanie danych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu e-mail jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi.
 • Dane osobowe są przetwarzane:
  • w celu identyfikacji nadawcy
  • obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz
  • w celach analitycznych i statystycznych

4. REKLAMA

 • Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu poprawy działań marketingowych:
  • kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących treściach, projektach, akcjach i uchwałach
  • prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z promocją działań charytatywnych
  • W celu realizowania działań marketingowych Administrator nie wykorzystuje profilowania.

5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 • Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

6. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 • Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
  • prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych
  • prawo do uzyskania kopii danych
  • prawo do sprostowania danych
  • prawo do usunięcia danych
  • prawo do ograniczenia przetwarzania
  • prawo do przenoszenia danych
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • prawo wycofania zgody
  • prawo do skargi
 • Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć:
  • w formie pisemnej poprzez wysłanie listu na adres: Fundacja Widoczni, ul. Focha 19/21 lok 46, 42-217 Częstochowa
  • drogą e-mailową na adres: kontakt@fundacjawidoczni.pl
 • Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:
  • jakiego dotyczy uprawnienia
  • jakiego dotyczy procesu przetwarzania danych
  • co jest powodem rezygnacji
 • Jeżeli złożone żądanie będzie sformułowane w sposób niejasny nie zostaną podjęte żadne działania.
 • Po stronie Administratora nie leży wyjaśnianie sformułowań niezrozumiałych i niejasnych w treściach pochodzących od użytkownikach.
 • Odpowiedź na wniosek zostanie udzielona w ciągu 1 miesiąca od jego otrzymania.
 • Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail, z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków wysłanych na adres siedziby na adres wnioskodawcy.

7. UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

 • W celu realizacji usług korzystamy z podmiotów zewnętrznych, którym, w razie potrzeby, ujawniamy dane osobowe:
 • W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane osobowe zostaną udostępnione innym podmiotom do ich celów.
 • Jeśli jest to wymagane przez prawo, Administrator ujawni dane osobowe innym podmiotom.

8. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 • Dokładamy wszelkich starań, by zwiększyć bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
 • Do danych osobowych mają tylko osoby upoważnione.
 • Dane wykorzystywane są tylko w sposób niezbędny do działania serwisu fundacjawidoczni.pl lub Fundacji Widoczni.

9. DANE KONTAKTOWE

 • Korespondencja: Częstochowa, ul. Focha 19/21 lok 46
 • Elektronicznie: kontakt@fundacjawidoczni.pl

10. ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

 • Niniejszą Polityka Prywatności może być aktualizowana.
 • Data wejścia w życie: 25 październik 2019 roku.

DZIAŁAJ

RAZEM Z NAMI


WOLONTARIAT

DOŁĄCZAM

DAROWIZNA

WSPIERAM

SZTAB

ZAKŁADAM