Regulamin Prywatność Kontakt

ZAŁÓŻ SZTAB

JAK TO ZROBIĆ?


1

GDZIE
ZAŁOŻYĆ

Sztaby powołujemy w obrębie działania jednostek, które można zweyryfikować tj. szkół, ośrodków, urzędów i firm.

2

KTO
ZAKŁADA

Sztab zakłada osoba powołana do jego działania. Wymaganym jest brak karalności i pisemna zgoda dyrekcji.

3

KIEDY
ZAKŁADA

Kiedy otrzymamy informacje o chęci powołania sztabu w ciągu 21 dni przygotujemy potrzebne dla Państwa dokumenty.

4

CO
PROPONUJEMY

Zajęcia dla dzieci, dbałość o seniorów, materiały graficzne oraz promocyjne, magazyn, dystrybucje i wiele więcej?

5

CO ZYKUJE
SZKOŁA?

Przede wszystkim wzmożone bezpieczeństwo u uczniów i zwiększoną ich świadomość na drodze, prestiż wśród innych szkół i zaufanie rodziców.

6

CO ZYSKUJE
GMINA?

Bezpiecznych mieszkańców, którzy czują się opiekowani przez władze samorządowe. Zwiększa to zaufanie, podnosi jakość życia, buduje relacje.

7

CO ZYSKUJESZ
NA TYM TY?

Pokolenie, które zwrasta w dbałość o siebie i o innych. Które rozumie, co to znaczy niebezpieczeństwo i co to znaczy odpowiedzialność.

8

INNE
INFORMACJE

Jeżeli dalej masz pytania, zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT

MAPA SZTABÓW

CZY WIESZ, ŻE PIERWSZY SZTAB POWSTAŁ W LISTOPADZIE 2019 ROKU?


DZIAŁAJ

RAZEM Z NAMI


WOLONTARIAT

DOŁĄCZAM

DAROWIZNA

WSPIERAM

SZTAB

ZAKŁADAM