Regulamin Prywatność Kontakt

POBOCZNY WIDOCZNY

PROJEKT


Poboczny Widoczny to projekt, którego celem są wszyscy, którzy nie poruszają się po jezdni, lecz używają do tego celu szlaków komunikacyjnych dla pojazdów innych niż spalinowy lub elektryczny. Mowa tutaj oczywiście o pieszych z napędem nożnym, rowerzystach i użytkownikach innych środków lokomocji.

Projekt ma na celu:
  • Wyposażenie w odblaski wszystkich użytkowników pobocznych szlaków ulicznych.
  • Edukacja i rozwijanie świadomości na temat bezpieczeństwa w ruchu, również na poboczu, jakie prawa przysługują osobie korzystające z pobocza i czego powinna unikać.
  • Rozwijanie odpowiedzialności za drugiego użytkownika ruchu drogowego i wczesne reagowanie w razie niebezpieczeństwa.
  • Zachęcanie uczestników projektu do wzięcia udziału w kursach pierwszej pomocy organizowanych przez jednostki zewnętrzne, pogotowia, placówki szkoleniowe posiadające do tego uprawnienia

DZIAŁAJ

RAZEM Z NAMI


WOLONTARIAT

DOŁĄCZAM

DAROWIZNA

WSPIERAM

SZTAB

ZAKŁADAM