Regulamin Prywatność Kontakt

TRZASK BLASK

PROJEKT


Trzask Blask to nawiązanie do zakładania odblasków na rękę. Długie opaski w chwili uderzenia o rękę w sposób delikatny zawijają się wokół niej wydając charakterystyczny Trzask, a użytkownikowi nadają natychmiastowy Blask na drodze.

Projekt ma na celu:
  • Wyposażenie w odblaski przedszkolaków, dzieci w szkołach podstawowych, młodzieży w szkołach zawodowych, profilowanych, technikach, szkołach policealnych, studentów uczelni wyższych oraz kadry uczącej.
  • Wyposażenie w odblaski dzieci z domów dziecka, ośrodków wychowawczych, ośrodków resocjalizacyjnych i innych ośrodków pomocy społecznej, oraz ośrodków przeciwdziałania patologiom społecznym.
  • Wyposażenie w odblaski wszystkich dzieci i młodzieży napotykanych na zbiórkach i akcjach.
  • Edukacja i rozwijanie świadomości na temat tego, że ciało ludzkie jest podatne na śmierć, na drodze jest niebezpiecznie, a śmierć to nie wymysł, lecz moment niespodziewany dla nikogo przed którym warto się uchronić lub jemu zapobiegać o ile pozwala na to sytuacja.
  • Rozwijanie odpowiedzialności za drugiego użytkownika ruchu drogowego i wczesne reagowanie w razie niebezpieczeństwa.
  • Zachęcanie uczestników projektu do wzięcia udziału w kursach pierwszej pomocy organizowanych przez jednostki zewnętrzne, pogotowia, placówki szkoleniowe posiadające do tego uprawnienia.

DZIAŁAJ

RAZEM Z NAMI


WOLONTARIAT

DOŁĄCZAM

DAROWIZNA

WSPIERAM

SZTAB

ZAKŁADAM